Archive for the ‘Letölthető programok’ Category

Digitális tankönyveink

Tuesday, June 15th, 2010

Mindennapi munkánkban nagy segítségünkre vannak a digitális formában is hozzáférhető tankönyvek, munkafüzetek. Kétségtelenül ezek megjelenésében a kompetenciaalapú program tankönyvei voltak az úttörők (pl.http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html), aztán a következő években – 2006-tól folyamatosan – már minden, magára valamit is adó tankönyvkiadó digitális formában is megjelentette tankönyveit.

A digitális könyvekhez ingyenesen hozzá lehet jutni – általában – , ha az adott kiadótól osztálynyi mennyiségben rendelünk tankönyvet.

A legnagyobb tankönyvkiadók (Apáczai http://www.apaczai.hu/start.php , Mozaik http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPmbookalap.php, Műszakihttp://www.muszakikiado.hu/hirek/ingyen_e_tananyag/, Nemzeti http://www.ntk.hu/flipbook/2010_IKT_katalogus/index_blue.html ) nagyon szép repertoárt állítottak össze digitális tankönyvcsomagokból. Sőt, már interaktív csomagok is kaphatók némely kiadó tankönyveihez, azok azonban még eléggé sokba kerülnek. 

Az elmúlt években a kompetenciaalapú tankönyveket használtam, idén pedig – miután munkahelyet is váltottam közben, készen kaptam a megrendelt tankönyvcsomagot – a Mozaik integrált tankönyvcsaládjából dolgoztam kisdiákjaimmal.

Milyen előnyei vannak a digitális könyveknek?

  • Az első, és a legegyszerűbb használatot feltételező, az adott tankönyv, munkafüzet képe kivetíthető, így a gyerekek számára is megkönnyíti a feladat megkeresését, azonosítását.
  • A kinagyítható részletek már a frontális v. csoportos megbeszélésre, tanári magyarázatra is használhatók.
  • Ha pedig még írhatunk is a táblán megjelenő munkafüzetbe, nagyban segíti az írásbeli feladatok ellenőrzését is.

 

Az ellenőrzés során nagy segítségünkre van a Pointofix program, amelyről korábban már beszámoltam.

Nagyszerű eszköz még a Mozaiktól a MozaMap térképeinek -kellő mennyiségű tankönyv vásárlása esetén – ingyenesen hozzáférhető alap változatai, melyek megkönnyítették számunkra a térképpel való ismerkedést, honfoglaló őseink útvonalának bejárását, vagy pl. a Duna folyásirányának megállapítását következtetéssel, a magassági számok leolvasásával. Számos funkció is segíti ezeket a tevékenységeket mind a MozaBook, mind pedig a MozaMap alkalmazásokban.

OPTIVOTE

Tuesday, June 8th, 2010
optikaoptimum  optimális optimalizálás
A mai napon kipróbáltuk az osztályban az OptiVOTE szavazórendszert. Szerencsére a hozzá tartozó magyar nyelvű szoftvert is megtaláltam. Letölthető az Optivote szoftver 4.9.60 (magyar nyelvű)! Azoknak a kollégáknak is ajánlom, akik még nem rendelkeznek ugyan szavazórendszerrel – ahogy én is csak kölcsönbe kaptam(sajnos) – hiszen remekül lehet vele különböző formátumú kérdéseket szerkeszteni, képeket beilleszteni, tesztsorozatot összeállítani.      

De természetesen úgy hasznosítható igazán, ha a teljes szavazórendszer rendelkezésünkre áll.      

Miután sikeresen letöltöttük a programot, hozzunk létre egy új adatbázist, aminek természetesen magunk adhatjuk meg a nevét, és tölthetjük meg tartalommal. Az adott adatbázison belül létrehozhatunk osztályokat – a tanulók adatainak bevitelével – , tanéveket, leckéket.      A kérdések megfogalmazásához számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre. Szerkeszthetünk igaz-hamis, igen-nem, vagy kettőtől nyolcig választható válaszokat, kérdésenként egy, vagy akár több beillesztett képpel, grafikával.         Ha a kérdéseink készen állnak, kezdődhet a szavazás. Előtte csak annyi dolgunk van, hogy csatlakoztassuk a vevőegységet a számítógépünkhöz – azonnal felismeri a gép, telepítést nem igényel – , és vetítsük ki a kérdést jól láthatóan a tanulók számára.   

Mindenki tisztában van azzal, hogy a tanulóknak – különösen a kisiskolásoknak – milyen fontos a gyors visszajelzés. Nos, itt igazán van rá lehetőség. Az én kis nebulóim élvezték is nagyon. Óriási sikere volt(van) a szavazórendszernek! Végeztem egy nagyon egyszerű kísérletet. A második órában, környezetismeret óra keretében budapesti sétát tettünk, ahol a nevezetességeket kellett felismerniük, majd a nap végén ugyanezt a kérdéssort megismételtük. Az eredmény magáért beszélt! A második szavazás eredményei magasan verték a nap elején elért eredményeket! Mindenkire ösztönzően hatott ez az új technika.  

Néhány kép erejéig megpróbálom bemutatni, mennyi lehetőség van az eredmények értékelésére, archíválására. Mennyi lehetőség van arra, hogy pontosan tisztában lehessünk tanulóink teljesítményével, aminek ismeretében sokkal célzottabban és hatékonyabban korrigálhatjuk meglévő tudásukat, pótolhatjuk hiányaikat.    

 

IKT-eszközök az alsó tagozatban (3)

Monday, May 17th, 2010

Telitalálatok (2) – még mindig programokról…

                                               

 Beszédmester - ingyenesen letölthető

“Az Oktatási Minisztérium támogatásával egy IKTA projekt keretében elkészült egy számítógéppel segített beszédjavítás-terápiára és olvasásfejlesztésre alkalmas eszköz, a BESZÉDMESTER.

A szoftver olvasásfejlesztõ moduljának célja, hogy játékos feladatokon és automatikus beszédfelismerésen keresztül a gyermek – a számítógépet motivációs eszközként használva – minél könnyebben és gyorsabban megtanulja a fonéma-graféma, ill. graféma-fonéma megfeleltetéseket. A program az általános olvasásfejlesztésen túl használható a részképességükben sérült gyermekek fejlesztõ terápiájában, segítheti a diszlexia-terápiát és egyes beszédhibák kezelését is.”

Ez egy igazi “nagyprogram”, első osztályban  sok része nagyon jól használható, különösen az egyéni fejlesztéseknél, de vannak osztályszinten is alkalmazható részei.

A természet matematikája – Nagy György munkája, a Műszaki Kiadó gondozásában megjelent remek program. Ma kizárólag kereskedelmi forgalomban lehet hozzájutni, azonban a szerző, még a készítés időszakában megosztott néhány alkalmazást ebből a nagyszerű programból velünk, kezdő aktívtáblásokkal. Íme néhány ezek közül:

  1. elemi számolás3
  2. helyzet
  3. törtek - flash player szükséges

Pointofix – ez egy kedves, hasznos, ingyen letölthető, ”rámenős” tanári segédprogram, amivel egyszerűen lehet javítani bármilyen programban elkészült munkát, akár az asztalon is működik, de szépen fölébe helyezkedik bármilyen képernyőnek, azt szabadon átrajzolhatjuk, kiemelhetjük vele, a munkánkat elmenthetjük, de ha nem alkottunk vele maradandót, csak magyarázathoz, ellenőrzéshez használtuk, akkor egyszerűen becsukjuk a legördülő menüjét, eltűnik az alkotás, majd újabb legördítés után kezdhetünk vele dolgozni ismét.

EclipseCrossword – könnyen, gyorsan készíthetünk vele keresztrejtvényt. Remekül használható szinonimák kereséséhez, szókincsfejlesztéshez, fogalmak magyarázatához, rögzítéséhez.

Természetesen sok kisebb nagyobb program létezik ezeken kívül, amelyekhez ingyenesen hozzá lehet jutni, de ezek – és az előző posztban bemutatottak - azok, amelyeknek a használata szinte a napi gyakorlatomhoz tartozik. Olyanok, amiket hosszú időn keresztül újra és újra elő lehet venni, és nagy segítséget jelentenek a napi munkában.

LapodaMese “köz”kívánatra

Friday, May 14th, 2010

      

 

 

       Az alkalmazás lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán

A fenti képsort harmadikosaim rakták össze egy reggel, pár percben, a programot akkor látták először. (Idén vettem át őket, az aktívtáblát sem ismerték eddig.) Amíg én a napi előkészületekkel voltam elfoglalva, ők “összedobtak” egy ilyet. Szerintem nagyszerű.

Mit lehet ezzel kezdeni? Lehet például egy történetet kerekíteni köré, párbeszédet írni hozzá, igéket, mellékneveket, főneveket gyűjteni egy képről, vagy az összesről tetszés szerint. Azokat toldalékolni, a hangkapcsolati törvényszerűségeket megfigyeltetni. Kiválogatni a j-s, ly-es kifejezéseket, a hosszú magán- vagy mássalhangzósokat.  A gyűjtött szavaknak szinonimáit megkeresni, aztán ismét szöveggé alakítani egy alapos szókincsbővítés után. A történetet elmeséltetni más-más szereplő szemszögéből, változatos mondatfajták beleszövésével. Aztán egy laza mozdulattal összekeverni, majd sorbarendezni, vagy az új sorrendhez más történetet kitalálni. Ki vagyok én? – t , Ki mondhatta? játékot játszani. Hasonló témájú könyveket, olvasmányokat keresni a könyvtárban, házi könyvtárban. DE felhasználható matematika órán, ha szöveges feladatot találunk ki hozzá, környezetismereten, mondjuk egy állatkerti séta előkészítéseként, ének, technika vagy rajz órán, dalgyűjtésre, képalkotásra, arányok megfigyelésére ….

Pusztán ötleteltem egy kicsit fenti konkrét képekhez. De Te, kedves olvasóm, bizonyára még sokféle felhasználási javaslattal ki tudod ezeket egészíteni.

Az első két évfolyamon is nélkülözhetetlen eszköz a Lapoda, hiszen fejleszti a gyerekek téri tájékozódását, az előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta… jobbra, balra, lent, fönt… fogalmainak megszilárdítását. Vizsgálhatunk vele azonosságokat és különbségeket, nagyságviszonyokat, alkothatunk képsorozatot ismétlődéssel, növekvő vagy csökkenő sort. Számlálhatunk, végezhetünk összeadást, kivonást, hiszen a figurák többszörözhetők, kicsinyíthetők, nagyíthatók, elforgathatók, előre és hátra küldhetők stb. Megfigyelhetünk színeket, formákat, készíthetünk évszakoknak megfelelő képeket, jellemzőket gyűjthetünk róluk…

Talán ennyi elég  ahhoz, hogy tanító kollégáim lássák, milyen értékes eszköz lehet a napi munka során ez a program. A felhasználásra vonatkozó ötletelést persze folytathatjuk is. Minden új ötletet szívesen fogadok! Szólj hozzá, és írd meg, mindannyiunk épülésére!

 

 

 

IKT-eszközök az alsó tagozatban(2)

Tuesday, May 11th, 2010

 Tanulni, tanulni, tanulni… tanítani

Elárulom, az első örömöm elkísért egészen a máig. És nemcsak elkísért, hanem egyre csak fokozódik. Mert látom, ahogy a tanítványaim belefeledkeznek egy-egy feladatfolyamba, és olyankor láthatatlanná válok számukra. Mikor pedig felocsudnak, mondjuk a csengő hangjára, talán még fel sem tudják mérni, mi mindent szívtak magukba az önfeledt munkálkodás során.  

Kooperáljak? De kivel?

Eleinte a környezetemben kevesen tudtak segíteni, ezért hoztam létre egy amolyan gyűjtő oldalt és próbáltam felkutatni olyan tartalmakat, szakmai anyagokat a neten, melyek segítségemre lehetnek. Fantasztikus élményben volt részem ezekben a hónapokban. Nagyon sok segítőkész kollégára találtam, akikkel a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, akikre mindig számíthatok. Tagja lettem egy virtuális tanári karnak! Egy olyan csapatnak, akikre Te is bátran támaszkodhatsz majd, kedves érdeklődő Olvasóm!   

Telitalálatok

Miközben lázasan újratanultam a szakmát, kis nebulóimnak is minden napra tartogattam valami meglepetést, amitől könnyebb és vidámabb lett a tanulás. Azokból az ingyenesen elérhető programokból  mutatok most néhányat, amelyek az első-második osztályban nagyon megkönnyítették, színesítették a tanulás-tanítás “rögös” útját.  

 Lapoda – mesekészítő program 
Részletes ismertetőhöz, letöltéshez kattints a fenti linkre!  

  

Magyar nyelvű Sebran – ingyenes letöltés itt      

 

  

  

 

A Varázsbetű Programcsalád elemei matematikából és magyar nyelv- és irodalomból is nagyszerű segédeszköznek bizonyultak. Válogass, töltögess!   

A letöltéshez szükséges linkeket a Raktárban is megtalálod! 

  

IKT-eszközök az alsó tagozatban (1)

Friday, May 7th, 2010

Fény az alagút végén

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) eszközeinek megjelenése az oktatásban hihetetlen távlatokat nyit minden iskolapolgár számára, katedrán innen és túl egyaránt. Nagyon szerencsésnek tartom magam, amiért ennek a megújulásnak részese lehetek.

Az első huszonöt évem azzal telt, hogy oktatójátékokat, eszközöket kreáltam, fúrtam, faragtam, ragasztottam, kaligrafikus betűket, ábrákat rajzolgattam. Sokszor fájó szívvel vettem tudomásul, hogy a még oly precíz elkészítés, rendszerezés, tárolás ellenére is, rendre az enyészeté lett a sok fáradságos munkával előállított mű, már ha megtaláltam egyáltalán az évek múlásával egyre zsúfoltabbá váló iskolai vagy otthoni polcokon, mikor egyet-egyet ismételten fel akartam használni. De nem adtam fel, gyártottam újat, meg még újabbat, mert nem elég csak elmondani, láttatni, tevékenykedtetni kell a gyerekekkel mindent ahhoz, hogy éljék, élvezzék, járják be maguk azt az utat, ami a cél felé viszi őket. Csak így lehet örömteli és eredményes a tanítás-tanulás folyamata.

Négy évvel ezelőtt aztán – valószínűleg az égiek is látták, mekkora harcot vívok a “szélmalmokkal”, – a HEFOP 3.1.3 pályázatának köszönhetően kaptam egy notebookot, egy projektort és egy aktívtáblát az osztályomba, és az Internetet is elérhetővé tették számunkra egy wifi hálózaton keresztül. (Nem fogtam madarat, de csak azért, mert tiszteletben tartottam, hogy szabadnak születtek. :-) )

Első osztályt kezdtem akkor, a kompetenciaalapú programmal ismerkedve-alkalmazva. Az első két évben napi olvasmányom volt  a SuliNova(ma Educatio) internetes adatbankja, hiszen ez volt az egyetlen hely, ahol a szükséges dokumentumokat, tankönyveket, munkafüzeteket, mintamodulokat megtalálhattam. Ajánlom ezt az adatbankot minden kollégámnak – felsősöknek és középiskolásoknak is – , mert a szakmai anyagok végtelen tárházában biztosan sok hasznos információhoz juthatnak.